verhoogd cholesterolgehalte

Een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed wordt gezien als risicofactor voor hart- en vaatziekten. 

Een dieet en/of verandering van leefstijl kan helpen deze risicofactor te verlagen.

 

De meningen over gezonde vetten zijn de laatste tijd erg veranderd, en ook het cholesterolbeperkt dieet is inmiddels achterhaald. Bij dieetbegeleiding horen daarom ook toelichting over de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent hart- en vaatziekten, de rol die voeding kan spelen, en het beantwoorden van vele praktische vragen over voedingsmiddelen en producten.

 

ketenzorg
De huisarts of praktijkondersteuner kan bepalen of u voldoet aan de criteria van zgn. ketenzorg CVRM (cardiovasculair risico management), en indien wenselijk verwijzen naar een diëtist. Met een ketenzorgverwijzing worden de kosten van dieetadvisering vergoed zonder belasting van het eigen jaarlijks risico.

praktijk voor voeding & gezondheid 0