kosten en vergoeding

Direct toegankelijk

Vanaf 1 augustus 2011 kan iedereen ook zonder verwijsbrief naar de diëtist. Deze voert dan een screening uit, waarmee wordt beoordeeld of het gaat om een hulpvraag die past binnen de dieetadvisering. Als er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, zal de cliënt geadviseerd worden om een afspraak bij de huisarts te maken. Met een verwijsbrief heeft de arts meestal de hulpvraag geformuleerd en soms voorzien van aanvullende informatie en/of laboratoriumuitslagen.
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling zonder verwijzing naar de diëtist. Ook daarom gaat onze voorkeur uit naar een verwijzing, die u meestal zonder problemen via uw huisarts kunt krijgen.


Vergoedingen

Dieetadvisering door de diëtist is in de basisverzekering opgenomen, voor 3 klokuren per kalenderjaar. Dat zijn gemiddeld 5-6 gesprekken. De kosten daarvan worden, voor iedereen vanaf 18 jaar, verrekend met het verplicht eigen jaarlijkse risico. Voor kinderen tot 18 jaar wordt dieetadvisering door een diëtist compleet vergoed, zonder verrekening met een eigen risico, tot 3 klokuren per kalenderjaar. 
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt dieetadvisering uit aanvullende pakketten, nadat de 3 klokuren uit de basisverzekering opgemaakt zijn. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan gebruik maken van de aanvullende verzekering van de ouders.

Bij dieetadvisering voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) en CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) komt u mogelijk in aanmerking voor ketenzorg. Bij ketenzorg zijn er contractuele afspraken gemaakt tussen uw diëtist en huisarts. De financiering verloopt dan buiten uw basisverzekering en eigen risico om. Binnen de ketenzorg wordt u naar een diëtist verwezen door de praktijkondersteuner van uw huisarts.

 

Tarieven
Voor een consult van 60 minuten (meestal het 1e gesprek): 59,40 Euro
Voor een vervolgconsult van 30 minuten: 29,70 Euro
Een kort vervolgconsult van 15 minuten kost 14,85 Euro
Dat is inclusief indirecte tijd die besteed wordt aan administratie en nawerk.