BIVA - meting

BIVA staat voor Bio-elektrische Impedantie Vector Analyse.
Met deze niet-invasieve, eenvoudig toepasbare meting, kan binnen enkele minuten de voedings-en hydratietoestand van een patiënt/cliënt zeer nauwkeuriger beoordeeld worden.


De apparatuur maakt voor de interpretatie van de meetresultaten gebruik van zeer geavanceerde software die kan aangeven in hoeverre de individuele meting zich verhoudt tot de bio-elektrische impedantie meting bij 85.000 gezonde mannen en vrouwen tussen de 15 en 85 jaar.

 

bodygram - Lichaamssamenstelling