Veranderingen in 2019

Vergoedingen
Vanaf 1 jan 2019 wordt uitsluitend directe (gespreks)tijd vergoed, waarbij eenmalig tot maximaal 30 minuten gedeclareerd kan worden als indirecte tijd, voor het maken van een persoonlijk advies.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden met ingang van 2019 ook een telefonisch consult, berekend naar de geldende uurtarieven.


Klanttevredenheidsonderzoek
Vanaf 2019 zal (net als bij andere paramedische zorgverleners) klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden om inzichtelijk te krijgen hoe onze zorg beoordeeld wordt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal u dan (na toestemming) een vragenlijst toesturen.

De anonieme resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek staan vervolgens ter beschikking van zowel de diëtisten als de zorgverzekeraars. De beoordeling in totaal wordt op onze website weergegeven als een cijfer.