Veranderingen in 2021

Vergoedingen
Vanaf 1 jan 2019 wordt uitsluitend directe (gespreks)tijd vergoed, waarbij eenmalig tot maximaal 30 minuten gedeclareerd kan worden als indirecte tijd, voor het maken van een persoonlijk advies.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid en ook een telefonisch consult.
Informeer bij twijfel bij de zorgverzekeraar naar de verzekeringsvoorwaarden die voor 2021 gelden.


Klanttevredenheidsonderzoek
Binnenkort zal (net als bij andere paramedische zorgverleners) klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden om inzichtelijk te krijgen hoe onze zorg beoordeeld wordt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal u dan (na toestemming) een vragenlijst toesturen.

De anonieme resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek staan vervolgens ter beschikking van zowel de diëtisten als de zorgverzekeraars. De beoordeling in totaal wordt op onze website weergegeven als een cijfer.

praktijk voor voeding & gezondheid [-cartcount]