veranderingen in 2024

vergoedingen
Vergoed wordt uitsluitend directe (gespreks)tijd, waarbij eenmalig tot maximaal 30 minuten gedeclareerd kan worden als indirecte tijd, voor het maken van een persoonlijk advies. Consultatie via videobellen en telefonisch consult wordt vergoed als gesprekstijd.
Informeer bij twijfel bij de zorgverzekeraar naar de verzekeringsvoorwaarden die voor 2024 gelden.


klanttevredenheidsonderzoek
Binnenkort zal (net als bij andere paramedische zorgverleners) klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden om inzichtelijk te krijgen hoe onze zorg beoordeeld wordt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal u dan (na toestemming) een vragenlijst toesturen.

De anonieme resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek staan vervolgens ter beschikking van zowel diëtisten als zorgverzekeraars. De beoordeling in totaal zal op onze website weergegeven worden als een cijfer.

praktijk voor voeding & gezondheid 0